កន្លែងបោះពុម្ព

ការបោះពុម្ពទីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ឈុតហែលទឹក និងសំលៀកបំពាក់ឆ្នេរ

សម្រាប់​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​ប្រណិត​មួយ​ចំនួន អ្នក​រចនា​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​គេ​ពេញ​ចិត្ត​ប្រើ​ការ​បោះពុម្ព​ដាក់​ដើម្បី​បង្ហាញ​
លក្ខណៈពិសេសនៃសម្លៀកបំពាក់ហែលទឹករបស់ពួកគេ។ដូចដែលវានឹងមើលទៅគួរឱ្យទាក់ទាញណាស់។
សម្រាប់កន្លែងបោះពុម្ព វាត្រូវការម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព និងរោងជាងកាត់ដេរ ដើម្បីធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីធានាថាទំហំបន្ទះបោះពុម្ពត្រឹមត្រូវ និងសមឥតខ្ចោះ។