ការបោះពុម្ពអរូបី និងវាយនភាព

ការបោះពុម្ពអរូបី និងវាយនភាពសម្រាប់ឈុតហែលទឹក និងសម្លៀកបំពាក់ឆ្នេរ និងសម្លៀកបំពាក់កីឡា

ការរចនាអរូបីរបស់យើងបំបែកចេញពីការតុបតែងបែបប្រពៃណី ដើម្បីបង្កើតលំនាំតែមួយគត់ និងសហសម័យដោយប្រើទម្រង់ រូបរាង ពណ៌ និងវាយនភាព។យើងផ្តល់ជូននូវភាពសម្បូរបែបក្រណាត់អ្នករចនានៅក្នុងប្រភេទនៃវាយនភាព ពណ៌ និងការរចនា។